شناسنامه میم.ر
 
نام میم.ر
تماس با من
جنسیت مرد
سن
درباره من تویــے مصباح هدایت بهر ره گـم کرده گــان/ نوره فــانوسے همیشه بهر جویا شده گـان/ عشقـ...عشقـ..عشقـ... و تنها چیزے که جاویده عشق

کشور ایران  
شهر تهران (کوفه... البته ان شاء الله ما اهل کوفه نیستیم...)

تحصیلات امےالےالله  
شغل مشغولـــ...  
سرگرمی ها گریـهـ... روضهـ... گریهـــ... تحقیقـ... روضهـ... گریهـ...  
علاقه مندی ها ظهور تو همین لحظه اے که هستیم.... و دیگر هیچ... ان شاء الله....