تصویر ثابت

سیم خار دار... - 2فانوس

2فانوس

2 فانوسے که چراغ راه زندگے هستند....

سیم خار دار...

«بسم رب الشهداء»

واسه رد شدن از سیم خاردارها نیاز به یه نفر داشتن تا روی سیم خاردارها بخوابه و بقیه از روش رد بشن...

داوطلب زیاد بود ...
قرعه انداختند.
افتاد بنام یه جوون.
همه اعتراض کردند الا یه پیرمرد!
گفت: ' چیکار دارید! بنامش افتاده دیگه! '
بچه ها از پیرمرد بدشون اومد.
دوباره قرعه انداختند بازم افتاد بنام همون جوون .
جوون بلافاصله خودش رو به صورت انداخت رو سیم خاردار.
بچه ها با بی میلی و اجبار شروع کردن به رد شدن از روی بدن جوون.
همه رفتن الا پیرمرد.
گفتند: ' بیا! '
گفت: « نه! شما برید! من باید وایسم بدن پسرم رو ببرم برای مادرش!
مادرش منتظره...»

+ نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت 12:01 توسط میم.ر | بخش نظرات: 10 فانوس روشن