تصویر ثابت

فرق بین مسیحی صهیونیست و یهودی - 2فانوس
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

2فانوس

2 فانوسے که چراغ راه زندگے هستند....

فرق بین مسیحی صهیونیست و یهودی

«بسم الله الرحمن الرحیم»

پرسش:فرق بین مسیحی صهیونیست و یهودی چیست؟

پاسخ:

طبق اعتقاد یهودیان بعد از حضرت موسی (ع) فردی خواهد آمد که یهودیان او را ماشیح یا مسیح می نامند. زمانی که حضرت عیسی(ع) به نبوّت مبعوث شد تعدادی از یهود به او ایمان آوردند ولی عدّه ای بر این باور بودند که مسیح باید دارای حکومت باشد و چون حضرت عیسی(ع) حکومت  ظاهری نداشت ، او را به عنوان مسیح نپذیرفتند....

ادامه پاسخ در ادامه مطلب... 


 

امّا عدّه ای که ایمان آورده بودند امید داشتند که وی روزی صاحب حکومت خواهد شد و چون چنین نشد تعدادی از آنها نیز بعد از حضرت مسیح از ایمان خود برگشتند. لذا مسیحیان باقی مانده همان یهودیانی بودند که عیسی مسیح را هم قبول داشتند. از اینرو کتاب مقدّس مسیحیان شامل کتاب مقدّس یهودیان (عهد عتیق) نیز می شود.

یهودیان از دیرباز بر این اعتقاد بودند که طبق گفتار کتاب مقدّسشان بنی اسرائیل هیچ گاه صاحب حکومت نخواهد شد تا زمانی که مسیح بیاید ؛ در آن زمان است که بنی اسرائیل دوباره به ارض موعود (فلسطین) باز خواهد گشت. مسیحیان نیز طبق گزارش عهد عتیق بر این اعتقاد گرویده اند که به حکومت رسیدن بنی اسرائیل یا بازگشت آنها به ارض موعود زمانی است که  مسیح بیاید. لکن آنها می گویند مراد از آمدن مسیح اوّلین آمدن او نیست بلکه منظور ، نزول دوباره ی او به زمین است.

این اعتقاد بین یهودیان و مسیحیان بود تا اینکه در قرون اخیر عدّه ای از یهودیان ایده ی صهیونیسم را مطرح ساخته و گفتند ما باید حکومت خود را در ارض موعود و در کنار کوه صهیون بنا کنیم تا زمینه برای آمدن مسیح فراهم شود. این افراد در ابتدا با اعتراض برخی از علمای یهود مواجه شدند ولی کم کم  تعدادی از علمای یهود نیز با اینها هم داستان شدند. در این میان طرّاحان تفکّر صهیونیسم بر آن شدند که ایده ی صهیونیسم را در جهان مسیحیّت نیز رواج دهند. لذا تعدادی از مسیحیان نیز بر این اعتقاد شدند که باز آمدن مسیح منوط به این است که بنی اسرائیل به ارض موعود بازگردند. لذا در صدد بر آمدند که از این گروه حمایت نمایند تا حکومت اسرائیل تأسیس گردد.

بنا بر این ، مسیحیان صهیونیست مسیحیانی هستند که معتقدند باز آمدن مسیح منوط به بازگشت بنی اسرائیل (یهود) به ارض مقدّس (فلسطین) است. لذا به هر قیمتی شده می خواهند کشور اسرائیل در فلسطین پا برجا بماند.


و اینست که غزه را به خاک و خون کشیده اند....


+ نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393 ساعت 00:02 توسط میم.ر | بخش نظرات: 3 فانوس روشن