تصویر ثابت

مناظره امام رضا (ع) با هربذ زرتشتی - 2فانوس

2فانوس

2 فانوسے که چراغ راه زندگے هستند....

مناظره امام رضا (ع) با هربذ زرتشتی

 «بسم الله الرحمن الرحیم»

امام رضا (ع) به دعوت مامون با بزرگان ادیان به مناظره پرداخت تا اینکه نوبت به علمای زرتشت رسید ؛

« آنگاه حضرت رضا (ع) ، هربذ بزرگ (عالم بزرگ زردشتیان) را خطاب قرار داده و فرمودند:

دلیل تو به پیامبرى زردشت چیست؟ هربذ گفت: او چیزهایى آورده که قبل از او کسى‏ نیاورده است. البتّه ما ، خود او را ندیده‏ایم ولى اخبارى از گذشتگان ما در دست است که او چیزهایى را که دیگران حلال نکرده‏اند بر ما حلال کرد. لذا از او پیروى می کنیم. حضرت رضا(ع) فرمودند: مگر نه این است که به خاطر اخبارى که به شما رسیده، از او پیروى مى‏کنید؟ هریذ گفت: بله همین طور است. حضرت رضا (ع)فرمودند: سایر امّت‏هاى گذشته نیز چنین‏اند، اخبارى مبنى بر دین پیامبران ، مثل موسى ، عیسى و محمّد ـ صلوات اللَّه علیهم ـ به دستشان رسیده است. حال عذر شما در عدم ایمان به آنان و ایمان به غیر آنان بدین امور چیست؟ هربذ خشکش زد!! » (عیون أخبار الرضا ، ترجمه غفارى و مستفید، ج‏1، ص: 339)

برهانی که امام در این مناظره آورده اند بسیار دندان شکن است. زرتشتیان می گویند ما به زرتشت ایمان داریم چون نبوّت او از راه اخبار گذشتگان به ما رسیده است. و ما می گوییم خبر نبوّت رسول اکرم (ص) هزاران برابر خبر نبوّت زرتشت می باشد. نیز یقین ما به اینکه رسول خدا (ص) دارای اعجاز بوده ، هزاران برابر قویتر از صاحب اعجاز بودن زرتشت می باشد. وجود خود زرتشت از نظر تاریخ دانان در هاله ای از ابهام قرار دارد کجا رسد سایر ویژگی های او. موجودیّت زرتشت چنان مبهم است که کسی به قطع نمی داند وی چه موقع متولّد شده و چه موقع از دنیا رفته است. لذا آنچه در این باب وجود دارد ، صرفاً نظراتی است به شدّت پریشان و ناهماهنگ.

پس زرتشتی به همان دلیل که آیین زرتشت را پذیرفته به همان دلیل باید اسلام را نیز پذیرا باشد. بلکه آن دلیل در باب اسلام ، هزاران برابر قویتر می باشد.


+ نوشته شده در شنبه 14 تیر 1393 ساعت 17:36 توسط میم.ر | بخش نظرات: 5 فانوس روشن