تصویر ثابت

مناجات خواجـه عبد الله انصاری - 2فانوس
X
تبلیغات
زولا

2فانوس

2 فانوسے که چراغ راه زندگے هستند....

مناجات خواجـه عبد الله انصاری

«هو الحبیب»
دلی بدست آر که کسی باشی...

این مناجات زیبا از خواجه عبدالله هستش که واقعا قشنگه...

امیدوارم مفید واقع بشه...

ای کریمی که بخشنده عطائی

و ای حکیمی که از پوشنده خطائی

و ای صمدی کـه از ادراک خـلـق جـدائـی

و ای احدی که در ذرات و صفات بی همتائی

و ای خالقی که راهنمائی

وای قادری که خدایی راسزائی

جان ما را صفــــــای خود ده

دل ما را هـــــــوای خود ده

چشم مارا ضیای خود ده

ما را به آن ده که آن به

الهی عشق چیست؟

الهی عشق چیست؟

شادی رفته و غم آمده

عــــاشــــق کیــــســــت؟

دمی فروشده جانی بر آمده

دیده ای که بدوست آمده

نزدیک کس نیامده

هذ که در این راه قدم نهاد واپس نیامده

اصل وصال دل است و باقی زحمت آب وگل است

خوش عالمی است نیستی...

خوش عالمی است نیستی، که هر کجا بایستی، کسی نگوید کیستی!!

اگر بر هوا پر مگسی باشی و اگر بر روی آب روی خسی باشی

دلی بدست آر تا کسی باشی...


بله دلی بدست آر که کسی باشی....


+ نوشته شده در شنبه 29 تیر 1392 ساعت 10:25 توسط میم.ر | بخش نظرات: 0 فانوس روشن