تصویر ثابت

نوای یار با صدای استاد شجریان - 2فانوس

2فانوس

2 فانوسے که چراغ راه زندگے هستند....

نوای یار با صدای استاد شجریان

                                       این دهــان بستی دهــانی باز شـــد
                                       کـو خـورنده‌ی لــقمـه های راز شـــد
لــب فـروبــند از طـعـام و از شـــــــراب
ســـوی خوان آسـمــانی کن شـــتاب
گـر تــو این انبان ز نـان خــالی کـــنی
پـر زگـــوهــــر هـــای اجــــلالی کـــنی
طــفل جـان از شـیر شــیطان بــاز کن
بــــعـــد از آنش بـا مـــلک انـــباز کــن
چند خوردی چرب و شیرین از طـعــام
امـــتحـــان کــن چـــند روزی با صــیام
چــند شــب ها خواب را گشتی اسیر
یــک شـــبی بــیدار شــو دولـــت بـگیر

دانلود نوای یار


+ نوشته شده در یکشنبه 23 تیر 1392 ساعت 22:19 توسط میم.ر | بخش نظرات: 1 فانوس روشن