تصویر ثابت

آیا فریاد رسی هست که به یاری او بشتابد؟ - 2فانوس

2فانوس

2 فانوسے که چراغ راه زندگے هستند....

آیا فریاد رسی هست که به یاری او بشتابد؟

 یکی بو یکی نبود،غیر از خدا هیچ کس نبود...

قصه های کودکی همه ی ما با این عبارت شیرین و آرام بخش آغاز می شد.

از همان کودکی با روح و جان مان سرشته شد که:

سپس خدا خلق کرد 

نور را خلق کرد،

عقل را خلق کرد،

فرشته ها را خلق کرد،

آسمان ها را خلق کرد،

زمین را خلق کرد،

انسان را خلق کرد،

محبت را خلق کرد،

معرفت را خلق کرد،

خلق کرد و خلق کرد و خلق کردو...


 

از همان کودکی آموختیم:

می بیند آنچه را دیگران نمی بینند.

می شنود،آنچه را دیگران نمی شنود.

می داند،آنچه را هیچ کس نمی داند.

می بخشد،آنچه را موجودی توان عطا کردنش را ندارد.

بزرگ شدیم. آن قدر بزرگ که از رحمت عالمیان محمد مصطفی آموختیم،دانسته های کودکی مان چنین اقرار کنیم:

(اشهد ان لا اله الا الله)

شهادت می دهیم خدایی نیست جز الله، همان که همه ی خلق در چیستی اش،

واله و سرگردان اند، اما با تمام وجود میابند که هست!

بزرگ شدیم،آن قدر بزرگ که از خزانه علم خدا،علی بن ابیطالب،اموختیم:

الله اکبر یعنی خدا بزرگ تر از آن است که به وصف در آید.

بزرگ شدیم. آن قدر بزرگ که کلام خدا را که به آخرین رسولش فخر آسمان و زمین وحی فرموده بود خواندیم:

"بزرگوار و متعالی است خداوندی که فرمانروایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست"

و اقرار نمودیم:


"صدق الله العلی العظیم"


خواندیم:


خداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید می کند،آن گاه به سوی او بازگردانیده می شوید.و تصدیق کردیم:


"صدق الله العلی العظیم"


خواندیم:


"ای کسانی که ایمان آورده اید.یاوران خدا باشید"و گفتیم:"صدق الله العلی العظیم"


اما آن قدر بزرگ شدیم که فهمیدیم خدایی که بزرگ ترین،قوی ترین،وداناترین،و... است چرا از مخلوقاتش که ذره ذره ی وجودشان به عنایت و محبت او شکل گرفته و حیات شان وام دار توجه لحظه  لحظه ی اوست کمک می خواهد؟

خدایی که خود فرمود:


"ای مردم شمایید نیازمندان به خدا و خداست بی نیاز و ستوده"


خدایی که خالق است و من مخلوق،

خدایی که عطا کننده است و من سائل،

خدایی که باقی است و من فانی،

خدایی که رازق است و من جیره خوار او،

خدایی که بزرگ است و من کوچک.

چنین خدایی به بندگانش که در غنای خود نیز فقر درگاه اویند.امر فرموده که او را یاری کنند!+ نوشته شده در شنبه 8 تیر 1392 ساعت 00:15 توسط میم.ر | بخش نظرات: 2 فانوس روشن